دانلود

نام فایلتوضیحسرور ۱سرور ۲
Hooshyar_EN_9U.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار انگلیسی نگارش برتر (به حجم 315 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_FA_9U.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار پارسی نگارش برتر (به حجم 100 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_FR_9U.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار فرانسه نگارش برتر (به حجم 139 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_GR_9U.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار آلمانی نگارش برتر (به حجم 130 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_IT_9U.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار ایتالیایی نگارش برتر (به حجم 111 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_SP_9U.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار اسپانیایی نگارش برتر (به حجم 115 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_RU_9U.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار روسی نگارش برتر (به حجم 192 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_EN_NV.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار انگلیسی نگارش ساده بدون صدا (به حجم 97.4 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_EN_WV.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار انگلیسی نگارش ساده به همراه صدا (به حجم 265 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_FR.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار فرانسه نگارش ساده (به حجم 50.6 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_GR.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار آلمانی نگارش ساده (به حجم 41.4 مگابایت) رایگان Download Download
HDB_SndPatch.exe دانلود فایل صداهای فرهنگ لغت هوشیار انگلیسی نگارش ساده (به حجم 108 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_IT.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار ایتالیایی نگارش ساده (به حجم 22.9 مگابایت) رایگان Download Download
Hooshyar_SP.exe دانلود فرهنگ لغت هوشیار اسپانیایی نگارش ساده (به حجم 26.2 مگابایت) رایگان Download Download
Jennifer_US_En.exe دانلود فایل صدای دیجیتال با لهجه آمریکایی Download Download
Daniel_British_En.exe دانلود فایل صدای دیجیتال با لهجه انگلیسی Download Download
Sebastien_French.exe دانلود فایل صدای دیجیتال با لهجه فرانسه Download Download
Steffi_German.exe دانلود فایل صدای دیجیتال با لهجه آلمانی Download Download
Silvia_Italian.exe دانلود فایل صدای دیجیتال با لهجه ایتالیایی Download Download
Paulina_Mexican_Spanish.exe دانلود فایل صدای دیجیتال با لهجه اسپانیایی Download Download
RealSpeak - Katerina.exe دانلود فایل صدای دیجیتال با لهجه روسی Download Download
HDCleanUp.exe دانلود فایل حذف تمامی نسخه های فرهنگ لغت هوشیار از روی سیستم Download Download
DicPatch9UUA.exe دانلود فایل ارتقای نگارش های 9 برتر و رفع مشکل فعالسازی Download Download
ModUpd.exe دانلود فایل ارتقاء سیستم هوشمند و اصلاح مشکل interface not supported Download Download
TeamViewerQS.exe دانلود فایل جهت ریموت TeamViewer Download Download
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مؤسسه فرهنگی هنری لوح فشرده است
Copyright © 2011 Lohe Feshordeh Co. All Rights Reserved